Η επιθυμία για τροφή, είναι κάτι που είναι συγχρόνως και οργανικό, και ψυχολογικό, καθώς συνδέεται και με τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και με τα κέντρα χαράς και ευφορίας.
Εξάλλου ο ίδιος ο εγκέφαλος μας δίνει εντολή να λάβουμε τροφή, όταν το σώμα νιώσει έλλειψη.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες συνδεόμαστε αποκλειστικά με το φαγητό, σε σημείο εθισμού.
Τι γίνεται λοιπόν με τον τροφικό εθισμό;
Μπορεί να αντιμετωπιστεί;
Δείτε στο βίντεο από κάτω μία πλήρη αναφορά για ότι συμβαίνει μέσα μας και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν έχουμε έρθει σε σημείο τέτοιου είδους εθισμό.
Γιατί αν ξέρουμε το γιατί, γνωρίζουμε και πώς να το αντιμετωπίσουμε!

Δείτε επίσης ένα εξίσου σημαντικό άρθρο εδώ: Γιατί όταν τρώμε γλυκό θέλουμε κι άλλο;