Για να πετύχω αυτό που θέλω με το νόμο της έλξης, αυτό που έχω να κάνω είναι να το απελευθερώσω νοητικά και πρακτικά, ώστε να δονείται όμοια με την επιθυμία μου. Η επιθυμία μου εγκλωβίζεται και βρίσκεται φυλακισμένη, περιμένοντας την απελευθέρωση της. Πώς βρίσκεται φυλακισμένη; Δύο καταστάσεις είναι αυτές που την κρατάνε εγκλωβισμένη: Ο νους μου και οι πράξεις μου. Σε νοητικό επίπεδο, αυτό που την κρατάει είναι το υποσυνείδητό μου που υπερτερεί των σκέψεών μου. Μπορεί να σκέφτομαι ότι θέλω κάτι, αλλά αν το υποσυνείδητό μου θεωρεί ότι δεν γίνεται ή ότι δεν μπορώ, υπερτερεί των σκέψεών μου σε συναισθηματικό επίπεδο. Και αυτό που υπερτερεί σε συναισθηματικό επίπεδο αυτό και υλοποιείται. Χρειάζεται να βρω τι υπάρχει πρώτα στο υποσυνείδητο που με εμποδίζει και να του αλλάξω προγραμματισμό, ώστε να δονείται όμοια με τις σκέψεις μου. Και όταν το υποσυνείδητο δονείται όμοια με τις σκέψεις μου, το νιώθω συναισθηματικά με την καρδιά μου. Αυτός ο συντονισμός είναι ο ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης που ελκύει το όμοιο του. Επειδή το όμοιο ελκύει το όμοιο του. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που κρατάει εγκλωβισμένη την επιθυμία μου, είναι η ίδια η έλλειψη δράσης. Για να απελευθερωθεί, χρειάζεται να δράσω όμοια με τη δόνηση αυτού που επιθυμώ. Η έλλειψη αυτής της δράσης και των πράξεων που χρειάζονται, φυλακίζουν την επιθυμία μου, καθώς οι πράξεις μου δεν δονούνται στην ίδια συχνότητα με την επιθυμία μου. Οτιδήποτε επιθυμώ και δηλώνω ότι θέλω, δείχνω ότι όντως το θέλω απελευθερώνοντας τη δράση και τις πράξεις που χρειάζεται για να υλοποιηθεί, συγχρόνως με τις σκέψεις και την αίσθηση ότι ήδη το έχω. Κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται και δείχνει ότι πάω προς την επιθυμία μου, περιμένει τη δική μου δράση για να απελευθερωθεί και να με πάει στο επόμενο βήμα. Εάν είμαι σε αδράνεια, δηλώνω ότι δεν με ενδιαφέρει και τόσο και συντονίζομαι και δονούμαι στην όμοια συχνότητα της αδράνειας και της έλλειψης της επιθυμίας μου. Η αδράνεια ελκύει αδράνεια. Η δράση ελκύει αποτέλεσμα. Δράση σημαίνει ότι εκπαιδεύω το υποσυνείδητο μου να συμβαδίζει με τις σκέψεις μου και έπειτα ερευνώ, ασχολούμαι, εστιάζομαι, οργανώνομαι, κλείνω τις ελλείψεις μου, αποκτώ δεξιότητες και κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να έρθει η επιθυμία μου. Αν μπορούμε να δώσουμε έναν τίτλο για να προσδιορίσουμε την επιτυχημένη υλοποίηση θα μπορούσε να είναι ότι: “Δόνηση ίσον ίδια με την επιθυμία μου αίσθηση και ίδια με την επιθυμία μου πράξη!”

Για να πετύχω αυτό που θέλω με το νόμο της έλξης, αυτό που έχω να κάνω είναι να το απελευθερώσω νοητικά και πρακτικά, ώστε να δονείται όμοια με την επιθυμία μου.

Η επιθυμία μου εγκλωβίζεται και βρίσκεται φυλακισμένη, περιμένοντας την απελευθέρωση της.

Πώς βρίσκεται φυλακισμένη;

Δύο καταστάσεις είναι αυτές που την κρατάνε εγκλωβισμένη: Ο νους μου και οι πράξεις μου.

Σε νοητικό επίπεδο, αυτό που την κρατάει είναι το υποσυνείδητό μου που υπερτερεί των σκέψεών μου.

Μπορεί να σκέφτομαι ότι θέλω κάτι, αλλά αν το υποσυνείδητό μου θεωρεί ότι δεν γίνεται ή ότι δεν μπορώ, υπερτερεί των σκέψεών μου σε συναισθηματικό επίπεδο. Και αυτό που υπερτερεί σε συναισθηματικό επίπεδο αυτό και υλοποιείται.

Χρειάζεται να βρω τι υπάρχει πρώτα στο υποσυνείδητο που με εμποδίζει και να του αλλάξω προγραμματισμό, ώστε να δονείται όμοια με τις σκέψεις μου. Και όταν το υποσυνείδητο δονείται όμοια με τις σκέψεις μου, το νιώθω συναισθηματικά με την καρδιά μου.

Αυτός ο συντονισμός είναι ο ισχυρός ηλεκτρομαγνήτης που ελκύει το όμοιο του. Επειδή το όμοιο ελκύει το όμοιο του.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που κρατάει εγκλωβισμένη την επιθυμία μου, είναι η ίδια η έλλειψη δράσης.

Για να απελευθερωθεί, χρειάζεται να δράσω όμοια με τη δόνηση αυτού που επιθυμώ. Η έλλειψη αυτής της δράσης και των πράξεων που χρειάζονται, φυλακίζουν την επιθυμία μου, καθώς οι πράξεις μου δεν δονούνται στην ίδια συχνότητα με την επιθυμία μου.

Οτιδήποτε επιθυμώ και δηλώνω ότι θέλω, δείχνω ότι όντως το θέλω απελευθερώνοντας τη δράση και τις πράξεις που χρειάζεται για να υλοποιηθεί, συγχρόνως με τις σκέψεις και την αίσθηση ότι ήδη το έχω.

Κάθε ευκαιρία που μου παρουσιάζεται και δείχνει ότι πάω προς την επιθυμία μου, περιμένει τη δική μου δράση για να απελευθερωθεί και να με πάει στο επόμενο βήμα.

Εάν είμαι σε αδράνεια, δηλώνω ότι δεν με ενδιαφέρει και τόσο και συντονίζομαι και δονούμαι στην όμοια συχνότητα της αδράνειας και της έλλειψης της επιθυμίας μου.

Η αδράνεια ελκύει αδράνεια. Η δράση ελκύει αποτέλεσμα.

Δράση σημαίνει ότι εκπαιδεύω το υποσυνείδητο μου να συμβαδίζει με τις σκέψεις μου και έπειτα ερευνώ, ασχολούμαι, εστιάζομαι, οργανώνομαι, κλείνω τις ελλείψεις μου, αποκτώ δεξιότητες και κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να έρθει η επιθυμία μου.

Αν μπορούμε να δώσουμε έναν “μαθηματικό” τίτλο για να προσδιορίσουμε την επιτυχημένη υλοποίηση, θα μπορούσε να είναι ότι:

“Δόνηση = ίδια με την επιθυμία μου αίσθηση + ίδια με την επιθυμία μου πράξη!”