Πολλά μοδάτα πρότυπα και πρωτόκολλα κυκλοφορούν για να γεμίσει λίγο το διαδίκτυο με άρθρα, αλλά και για να ελκύσει κάποιο τέτοιο σύστημα ως κάτι το καινούργιο, (πού μόνο καινούργιο δεν είναι το καθένα), και έτσι να δώσει κίνητρο στην ελπίδα του κόσμου να πληρώσει για να το αποκτήσει ή να το δοκιμάσει.
Και όλα αυτά είναι ένα ωραίο μάρκετινγκ, που σκοπό έχει να σβήσει την ακόρεστη δίψα για νέα πράγματα που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος βαριέται εύκολα και δεν πείθεται σε κάτι το οποίο δεν τον βολεύει.
Έτσι λοιπόν “δημιουργήθηκε” και ένα σύστημα προπόνησης τα γυμναστήρια που ονομάστηκε λειτουργική προπόνηση, (και για να έχει και περισσότερο Prestige: functional training)!
Τι συμβαίνει όμως με αυτό; είναι όντως ένα νέο σύστημα; ή μήπως είναι η πάντα ίδια μέθοδος με νέο όνομα για να ελκύσει;
Θέλετε την αλήθεια; το δεύτερο φυσικά!
Τι είναι όμως πραγματικά μία λειτουργική προπόνηση;
Λειτουργική είναι μία προπόνηση, η οποία σκοπό έχει να βελτιστοποιήσει σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα την κίνηση που κάνει ο αθλητής. Είτε να ενδυναμωθεί προς αυτή την κίνηση, είτε να μεγαλώσει το εύρος της κίνησης του, ή την εκρηκτικότητά του, ή την ελαστικότητα του
Άρα οτιδήποτε γίνεται για να βελτιώσει αυτές τις ιδιότητες των μυών και των νεύρων σε αυτά τα σημεία που χρειάζονται, λέγεται λειτουργικό.
Και γιατί λέγεται λειτουργικό; γιατί ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει. Το να λειτουργήσει καλύτερα σε συγκεκριμένες κινήσεις ο αθλητής, ανάλογα το άθλημα που χρησιμοποιεί.
Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου, είναι να σας δώσει μια κατανόηση του τι είναι πραγματικά η λειτουργική προπόνηση, που χρησιμοποιείται πραγματικά, και του τι κάνει και τι δεν κάνει, και πώς εφαρμόζεται.
Επίσης, θα δούμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση, και πώς τη βελτιστοποιούμε.
Ακόμα θα δούμε με ποια κριτήρια συνθέτω το προπονητικό μου πλάνο, και τις διαφορές μεταξύ της λειτουργικής μοντέρνας προπόνησης και της προπόνησης σε μηχανήματα και ελεύθερα βάρη.
Τέλος, θα δούμε και έναν συνδυασμό διαφορετικών προπονήσεων για βέλτιστα αποτελέσματα.
Ας δούμε όμως το σεμινάριο στο βίντεο, για να καταλάβουμε την όλη κατάσταση!